Moving Images

Om källkritik

I tider då nyheter sprids i ljusets hastighet och där alla och envar har fri tillgång till att sprida nyheter i sociala medier är det viktigare än någonsin att man förstår vad källkritik innebär. Man kan inte ta allt man läser på allvar - men vad kan man ta på allvar? Vilka källor är trovärdiga och vilka är inte trovärdiga? Får man en sanningsenlig bild av verklighete via de kanaler man använder?

Kolla in klippet här uppe som berör detta svåra, men så viktiga, ämne.

4 Feb 2020