Moving Images

Organisera din verksamhet med projekthantering

Projektledning eller projektplanering är en noggrant organiserad, genomtänkt och planerad insats för att nå ett specifikt mål som exempelvis att bygga ett hus eller implementera ett nytt IT-system. Det kan även behövas inför att hålla konferenser av olika slag. För att kunna hantera projektledning behövs en projektledare. Denna bör ha kunskaper som är tillräckliga. På projekthantering.se finns det utbildningar inom projekthantering och projektledning. När det kommer till projektledning så innehåller det bland annat utveckling av en projektplan, definierade projektmål och syfte. För att ni inte ska misslyckas behövs en god projektplanering. Projektledning omfattar ofta flera huvudfaser så som förstudie, projektplanering, implementering, utvärdering och support/underhåll.

Vad är egentligen ett projekt?

Oavsett om du har en organisation som är liten eller stor, statlig eller privat, gammal eller ny så kan man genom att använda sig av projektledning för att genomföra processer för att nå resultat, mål och förväntningar för nya affärsmöjligheter. För ytterligare förklaring av projektledning så kan du läsa mer på Wikipedia. Man kan använda sig av projekt för att leverera anpassade produkter eller tjänster till dina kunder. Att arbeta i projekt är något som egentligen gjorts länge. Så länge det har funnits civilisation, så har det funnits projekt. Varje gång man bygger något eller anlägger något så måste man planera, hitta rätt resurser, genomföra samt nå sitt mål. Det är vad projekt handlar om. Projektledning i sin tur innebär i sin all enkelhet att leda ett projekt. Alltså en väl planerad och organiserad insats för att nå de projektmål som man ställt upp i tid.

5 Feb 2016