Moving Images

Retorik

Man kan ju lätt jämföra marknadsföring med retorik. Vissa personer talar så att andra alltid lyssnar och lägger det hen säger på minnet. Andra har motsatt effekt på folk och hörs nästan aldrig. Ofta har det med retorien att göra och mindre ofta huruvida det som sägs är värt att lyssna på eller ej. 

Samma sak gäller för marknadsföring. Det är inte alls så att det alltid är de bästa produkterna som säljer bäst, utan de produkter som marknadsförs på bäst sätt. Som intresserad av just marknadsföring ligger det nära till hands att också intressera sig för retorik. Båda fälten inkluderar en hel del psykologi.

11 Jan 2018